ZAVOLEJTE NÁM

Tel: +420 607 730 001

NAPIŠTE NÁM
OTEVÍRACÍ DOBA

Pracovní dny od 8h-17h

NAŠE SLUŽBY 

Adresa: Návsí

              PSČ 739 92

- Specializace náhonu 4x4

- Telefonické poradenství problematiky 4x4

  • Facebook

Oprava a regenerace pohonných jednotek: Haldex, AWD,4WD ,4Matic Quatro,VTG-xDrive 

 

Proč je údržba důležitá?

Rozvodová skříň je speciální převodovka, která se nachází u vozidel s pohonem všech kol. Je to důležitá součást hnacího ústrojí, která se samočinně připojuje k přední i zadní nápravě na vozidle s pohonem čtyř kol, rozvádí kroutící energii z motoru na přední a zadní nápravu. U vozidel s pohonem všech kol pomáhá rozvodová skříň přenést sílu z jedné nápravy na druhou v závislosti na podmínkách adheze povrchu. Mazací kapalina v rozvodové skříni  má za úkol chladit a mazat jednotlivé části pro správný chod rozvodové skříně. Výměna této kapaliny ve vhodných intervalech může pomoci předejít předčasnému opotřebení a poškození způsobeným degradací mazacího oleje. Rozvodová skříň  by měla být kontrolována při každé výměně oleje, aby bylo zajištěno odpovídající mazání. Mnoho případů přenosu vyžaduje pravidelnou výměnu oleje. 

Oprava a regenerace diferenciálů přední a zadní nápravy 

 

K nejčastějšímu poškození diferencialů dochází z důvodu úniku oleje z jejich skříně.

Unikání oleje může být, vzhledem k hustotě oleje použitých v diferencialech, velice pomalé, a proto majitel nemusí tyto úniky zaregistrovat.

Ve většině případů jsou poškozena ložiska, uložení součástí diferenciálů ( "hruška" a "koš").

Při jejich výměně je nutno dbát na správné seřízení jejich zatížení, a proto jsme tady my, abychom vám Váš problém vyřešili.


Účel systému xDrive


Inovativní pohon všech kol s pohonem xDrive je systém, který řídí rozdělování hnacího momentu na přední a zadní nápravy. Naměřené proměnné hodnoty DSC (ESP), jsou používány systémem xDrive, ale jsou ovlivněny také modifikovaným výkonem při manipulaci. Více-lamelová spojka je srdcem zařízení xDrive. Pomocí řízené více-lamelové spojky je možné vyřešit prokluz  mezi trakčním a manipulačním výkonem. Toho lze dosáhnout tím, že rozložení točivého momentu není přenášeno pevným převodem, jako tomu bylo u předchozích systémů. Přenášení hnacího momentu je závislé na utahovacím kroutícím momentu, který obstarává motorek. Pro řízení více-lamelové spojky v rozvodové skříňi se přenáší moment na přední a zadní nápravy v poměru 60% na zadní a 40% na přední nápravu.
 

Proč vznikají poruchy samočinně řízených mezinápravových rozvodovek ATC/VTG automobilů BMW?


Přerušované spínání náhonu - když při jízdě vpřed stlačíme akcelerační pedál pro rychlý rozjezd, systém xDrive samočinně spíná přední nápravu pro lepší přenos trakce na vozovku.
Když je vše v pořádku, tak si ani nevšimneme  samočinného připojení přední nápravy. 
Je-li mechanizmus v rozvodovce ATC  opotřebován únavou materiálu, můžeme sledovat při stlačení akceleračního pedálu lehké cukání dopředu, dozadu. Intenzita cukání  závisí od agresivity stlačení plynového pedálu a natočení úhlu volantu. Tato závada je nebezpečná pro jízdu na mokré a zledovatělé vozovce.

 

Hluk vycházející z rozvodové skříně - závisí na degradací oleje, jeho výměně nebo jeho množství v rozvodovce. Monitorování oleje provádí řídicí modul VTG. VTG vypočítává opotřebení spojky na základě množství prokluzu záběrového tlaku (točivého momentu), rychlosti a počtu najetých kilometrů. Pokud je služba opotřebení oleje aktivní, bude to indikováno chybovým kódem.
 

Vánoční stromeček na palubové desce - důvodem je opotřebované nylonové ozubené kolo v nastavovacím motorku spojky VTG. Je-li mezi šnekovým převodem a ozubeným kolem vysoký odpor, třený nylon, ze kterého je ozubené kolo vyrobeno, se časem opotřebí až do míry, kdy rozvodovka přestane přenášet náhon na přední nápravu.                                                     Platí pro rozvodovky ATC 400,ATC 500,ATC 700  ( vozy SUV)    
                                                ATC 300 (u vozů typu sedan) se opotřebovává šnekový                                                        pastorek  

 

Rozměry pneumatik a jejich opotřebení - Logika tolerance pneumatik detekuje různé obvody běhounu na přední a zadní nápravě.
K tomu dochází, když: se používají různé pneumatiky,je nainstalována náhradní pneumatika pro nouzový dojezd,používají se pneumatiky, které byly opotřebené do různých úrovní.
Obvykle odchylky v obvodu pneumatiky mají za následek zkreslení točivého momentu (nežádoucí změny). Obvod pneumatiky může kolísat až o 1%. Pro maximální výkon xDrive by měly být pneumatiky (a kola) stejného průměru na vozidle.

 

Tlak v pneumatikách je další důležitou informací pro DSC. Je potřebné dbát na předepsaný tlak určený výrobcem pro správnou funkci xDrive. Proto je lepší kontrolovat v servisu, kde je pravidelně kalibrován měřící přístroj tlaku pneumatik. Na benzínových pumpách jsou tyhle měřiče tlaku často rozkalibrované!!


                                               Haldex
Rozdíly v principu fungování mezinápravové spojky Haldex 2. a 4. generace
 

Haldex 1. 2. generace - Pro připojení zadní nápravy dostává řídicí jednotka spojky

Haldex příkaz od řídící jednotky ESP/ABS. Nutnou podmínkou pro sepnutí spojky Haldex je rozdíl
otáček mezi přední a zadní nápravou. Nárůst tlaku působícího na lamely spojky vytvářejí dvě
mechanická axiální pístová čerpadla, poháněná axiálním
vačkovým kotoučem spojeným s výstupní hřídelí. 

Informace potřebné k řízení jsou: rychlost jednotlivých kol, zatížení motoru, otáčky motoru, stav vozidla, ve kterém se nachází, tedy přímá jízda, brzdění, ABS, poloha pedálu akcelerace a případně poloha škrtící klapky
Díky těmto informacím je rozeznáván průjezd zatáčkou, zrychlení, ale také jízda s kolem odlišného poloměru, které může být dojezdové rezervní kolo.

 

Haldex 4. generace - Připojení zadní nápravy řídí řídicí jednotka ESP/ABS.
Haldex na základě signálů od řídicí jednotky motoru,snímač otáček motoru,polohy plynového pedálu,
řídicí jednotky ABS/ESP,snímače otáček kol, spínač brzdových světel, snímače natočení volantu a snímačů příčného a podélného zrychlení.

Čtvrtá generace spojky Haldex je ovládaná výhradně elektronicky, což umožňuje zajistit potřebný hnací moment kdykoliv a nezávisle na prokluzu kol. Mezi přední a zadní nápravou je rozdělení hnacího momentu variabilní a závisí na jízdním stylu, případně situaci. Spojka je schopna přenést až 50% hnacího momentu na zadní nápravu, pokud dojde k prokluzu přední nápravy. Princip přenosu hnací síly je v zásadě shodný jako u předchozích modelů. Rozdílem ale je, že tlak potřebný k spínání spojky zajišťuje elektrické čerpadlo. Přenos hnacího momentu je regulován řídící jednotkou spojky Haldex J492 pomocí elektromagnetického ventilu.K aktivaci spojky Haldex 4. generace není zapotřebí rozdílných otáček kol přední a zadní nápravy. Spojka Haldex 4. generace má funkci jako regulátor velikosti hnacího momentu přenášeného na zadní nápravu.Velikost přenášeného hnacího momentu určuje stupeň rozpojení spojky.

 

Projevování závady mechanizmu Haldex
 

Haldex spojka nefunguje,blokování kol - závad může být několik: poškození olejového čerpadla, mechanická nebo elektronická závada na ŘJ Haldex, závada akčních členů čidel ABS,poškozené čidlo úhlu natočení volantu, čidlo podélného a příčného zrychlení,závada na ESP,spínač brzdových světel, pojistka Haldex spojky, vadná kabeláž,spálená spojka,zablokované ventily,degradace oleje.

Vycházející hučení -  ze středu zadní části automobilu, které se přenáší na karosérii automobilu, můžeme při větším poškození vnímat vibrace, které otřásají zadní nápravou. Vibrace se mohou projevovat jen v určitém rozmezí otáček, např. 3. rychlostní stupeň od 2200 ot/min do 2800 ot/min. Příčinou projevené závady je degradovaný nebo chybějící olej v sekci diferenciálu. Díky němu se následně opotřebí ložiska,diferenciál a gufera. Pro přesnou diagnózu je zapotřebí vypnout čerpadlo spojky haldex vytažením svorkovnice. Kontrolou Hardyho spojky mezi kardanem a přírubou Haldexu, předejdeme poškození, které se vyznačuje hučením a vibracemi. A poté provedeme testovací jízdu.

Kontrola funkce spojky Haldex
Předpokladem pro správnou kontrolu funkce spojky Haldex je, že výška hladiny oleje ve spojce splňuje předpis, namontována řídící jednotka motoru a řídicí jednotka ABS/ESP souhlasí s modelem a vozidlo je zvednuto na zvedáku, tak aby se kola nedotýkala země.
U kontroly funkce spojky Haldex u vozidel s mechanickou převodovkou postupujeme následovně. Nejdříve nastartujeme motor a zařadíme 1. rychlostní stupeň, pustíme pomalu spojku. Všechna čtyři kola se začnou otáčet. Poté zatáhneme ruční brzdu, tak, že se zadní kola zastaví a točí se pouze přední kola. Uvolníme ruční brzdu, se stále zařazeným 1. rychlostním stupněm sešlápneme pedál akcelerace přibližně na 25%, opět zatahujeme pomalu ruční brzdu. Zadní kola musí mít snahu se otáčet. Jestliže proběhne zkouška úspěšně, funkce spojky Haldex je v pořádku. Pokud by zkouška neproběhla úspěšně, možné závady mohou být následující: elektromagnetický ventil řízení stupně otevření spojky muže být zablokovaný, mechanická závada spojky, vadná řídicí jednotka spojky, nebo může být vadný spínač kontrolky ruční brzdy.

ds1h